Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của việc tạo lập hệ thống thông tin quản lý:

-Thông qua đó doanh nghiệp thu thập đầy đủ, kịp thời những thông tin về các diễn biến của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài (môi trường vĩ mô, môi trường vi mô), nhận diện và đánh giá được mức độ tác động của các cơ hội và nguy cơ trong môi trường này. Đây là cơ sở quan trọng để các nhà quản trị chiến lược phát triển các chiến lược khai thác và phát triển các cơ hội thị trường mới, ngăn chặn và giảm bớt các rủi ro trong kinh doanh.

- Doanh nghiệp luôn thích nghi với môi trường kinh doanh ở tất cả các khu vực địa lý.

Trong thực tế, môi trường diễn biến khá phức tạp và thay đổi nhanh, một quyết định quản trị phù hợp ở thời điểm này nhưng có thể không còn phù hợp ở giai đoạn sau. Vì vậy, hệ thống thông tin quản lý sẽ giúp cho các nhà quản trị có thông tin để điều chỉnh hoặc bổ sung các quyết định kịp thời.

- Các doanh nghiệp có thể chủ động hình thành các chiến lược tấn công hay tác động ngược vào các yếu tố của môi trường để tạo ra các cơ hội hay giảm bớt rủi ro cho doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động quản lý môi trường nội bộ. Mặt khác, doanh nghiệp có thể chủ động giảm điểm yếu trong nội bộ, ngăn chặn các cuộc tấn công của các đối thủ cạnh tranh, giữ vững thị phần trên thị trường...

- Quản lý thông tin là chiếc cầu nối giữa môi trường kinh doanh với công việc quản trị chiến lược. Chiếc cầu này cung cấp các dữ liệu đầu vào, giúp các nhà quản trị có cơ sở khoa học để ra các quyết định hữu hiệu trong quá trình quản trị chiến lược kinh doanh nói riêng và thực hiện tốt các chức năng quản trị nói chung. 

Nguồn: Ths. Lê Thị Bích Ngọc (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn