Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quá trình phát triển dịch vụ mới:

Việc phát triển DV mới theo một quá trình đã được nghiên cứu sẽ giảm được độ rủi ro.

Thông thường, quá trình phát triển DV mới bao gồm các bước như sau:

1) Bước 1: Hình thành ý tưởng DV mới

Ý tưởng về DV mới có thể được hình thành từ trong hoặc từ bên ngoài doanh nghiệp. Do những nhân viên ở tuyến đầu hiểu rất rõ DV và nhu cầu của khách hàng, phần nhiều các ý tưởng 

DV mới thường bắt nguồn từ họ. Ngoài ra các nhân viên Marketing cũng có cơ hội nhiều để đưa ra các ý tưởng DV mới, vì họ tiếp xúc thường xuyên với khách hàng và các đối thủ cạnh tranh. Mặt khác, mức độ mới của các ý tưởng DV mới thường ít, thường chỉ cải biên chút ít, hoặc mở rộng vùng địa lý, hay du nhập từ nước ngoài, từ các đối thủ (me-too ideas!). 

Khách hàng là nguồn quan trọng cho các ý tưởng DV mới.

2) Bước 2: Sàng lọc ý tưởng

Giai đoạn này bao gồm việc đánh giá các ý tưởng đã sinh ra, loại bỏ các ý tưởng không phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp. Để sàng lọc, người ta thường đặt ra các tiêu chuẩn sao cho có thể so sánh các ý tưởng. Tuy nhiên, khó có tiêu chuẩn chung phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp DV.

3) Bước 3: Phát triển khái niệm và thử. Các ý tưởng lọt qua giai đoạn sàng lọc cần phải được chuyển thành các khái niệm DV (mô tả chi tiết DV dự định). Sau đó "DV mới này" được thử nghiệm bằng cách đưa cho khách hàng mục tiêu phán xét.

4) Bước 4: Phân tích kinh doanh. Ý tưởng qua được thử nghiệm bây giờ chuyển thành một phương án kinh doanh, rồi được đem phân tích. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nhiều yếu tố xác định sự thành công về tài chính của DV mới vẫn có tính giả định.

5) Bước 5: Phát triển. Đây là giai đoạn chuyển ý tưởng thành DV mới thực sự có thể cung cấp cho khách hàng. Để hạn chế rủi ro thì nên thử nghiệm DV mới trên một địa bàn hạn chế để rút kinh nghiệm trước khi thương mại hoá trên quy mô lớn.

6) Bước 6: Thương mại hoá. Tức là cung cấp DV mới trên quy mô rộng. Trong giai đoạn này cần quyết định về đối tượng khách hàng, thời điểm, địa điểm thương mại hoá DV mới sao cho đảm bảo thành công của thương mại hoá.

Các bước trong quá trình phát triển Dv mới được tóm tắt trên hình dưới đây. 

Nguồn: TS. Nguyễn Thượng Thái (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn