Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân đoạn thị trường:

Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường thành các nhóm đồng đều (theo tiêu thức nào đó) để thực hiện phương châm "bán những thứ mà khách hàng cần". Trong giai đoạn thị trường chưa có cạnh tranh, các doanh nghiệp DV thường áp dụng chiến lược Marketing đại trà, nên không cần phân đoạn thị trường. Khi cạnh tranh ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp DV bắt đầu phân đoạn thị trường để thực hiện chiến lược Marketing phân biệt, hay Marketing tập trung.

Một các phân đoạn thị trường DV khái quát nhất gồm 2 đoạn thị trường: khách hàng tiêu dùng; khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Trong thị trường người tiêu dùng, tiêu thức nhân khẩu học được sử dụng phổ biến nhất để phân đoạn thị trường. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, thu  nhập là các tiêu thức nhân khẩu học cơ bản để phân đoạn thị trường DV. Ngoài ra, có thể kết hợp với các tiêu thức khác như khu vực địa lý. Đối với thị trường khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, việc phân đoạn có thể căn cứ vào : mức độ sử dụng (nhiều hay ít); loại doanh nghiệp (nhà nước, liên doanh, tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận...)

Khách hàng bưu chính viễn thông được chia sơ bộ thành 3 phân đoạn: người tiêu dùng (C); doanh nghiệp (B); tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước (G). Phân đoạn chi tiết để chăm sóc khách hàng của VNPT gồm: khách hàng đặc biệt; khách hàng là các doanh nghiệp đặc biệt; khách hàng lớn; khách hàng là các nhà khai thác khác; khách hàng vừa và nhỏ; khách hàng cá nhân và hộ gia đình; khách hàng là các đại lý.

Thực khách Việt Nam căn cứ vào nhu cầu và tình huống, có thể chọn các kiểu ăn uống: cơm bình dân; cơm văn phòng; cơm chay; cơm đặc sản; cơm Hàn Quốc.. 

Nguồn: TS. Nguyễn Thượng Thái (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn