Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Chiến lược sản phân khúc thị trường và phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu thái độ:

1. Phân khúc thị trường:

Các chương trình tiếp thị cần phải được thiết kế phù hợp với nhu cầu và ước muốn của mỗi phân đoạn thị trường.

Điều quan trọng là cần nhận rõ nhu cầu của khách hàng để cung ứng những sản phẩm phù hợp. Việc phân chia khách hàng dựa trên các thuộc tính quan trọng của sản phẩm đối với khách hàng được gọi là phân khúc theo lợi ích.

Các thông tin bổ sung về khách hàng ở mỗi phân khúc sẽ giúp cho việc phân khúc đạt được sự hoàn chỉnh và từ đó, nhà tiếp thị sẽ thiết lập hiệu quả hơn các chính sách dành cho mỗi phân khúc nhằm đạt mục tiêu của tổ chức.

2. Phát triển sản phẩm:

Khách hàng mua sắm và tiêu dùng sản phẩm nhằm thỏa mãn những nhu cầu của bản thân, vì vậy những quan điểm và ý tưởng cũng như sự đánh giá của họ đối với sản phẩm là những nội dung cung cấp hết sức quan trọng cho nhà sản xuất để phát triển và hoàn thiện hơn nữa sản phẩm của công ty.

Các khái niệm về sản phẩm hay các ý tưởng của khách hàng có thể điễn đạt thành lời hay qua việc mô tả, bước tiếp theo là sự chuyển tiếp từ các khái niệm thành sản phẩm cụ thể. Sự ghi nhận các thông tin đánh giá về sản phẩm, ý kiến và thái độ cũng như những ý tưởng của khách hàng sẽ giúp cho các nhà tiếp thị cải tiến và thiết kế sản phẩm phù hợp. Cách thức này được ứng dụng tương tự đối với việc thiết kế các chương trình quảng cáo, đóng gói và cửa hàng bán lẻ. 

Nguồn: Ths. Tạ Thị Hồng Hạnh (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn