Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các bước ra quyết định:

Ra quyết định quản trị như trên đã đề cập, có thể được định nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý giữa nhiều cách lựa chọn, điểm trọng tâm là phải nhận thức được nhu cầu, xác đinh mục tiêu của ra quyết định.

Việc ra quyết định có hiệu quả đòi hỏi một sự lựa chọn phương hướng hành động hợp lý, có nghĩa nhằm cố gắng đạt được mục tiêu nào đó và muốn đạt được phải hành động tích cực.

Bước thứ nhất: khi doanh nghiệp có hoặc sẽ có những vấn đề phát sinh trong công việc, thì việc nhận biết được những vấn đề đó như thế nào là một bước rất quan trọng.

Bởi vì nó đảm bảo chắn chắn rằng nhà quản trị đã hiểu bản thực chất thật sự của vấn đề chứ không phải chỉ nhận biết được những dấu hiệu của vấn đề đó. 

Nhà quản trị ở các cấp khác nhau cần phải có khả năng:

+Nhận biết sự tồn tại của một sự việc hoặc vấn đề

+Lường trước các sự việc hoặc vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai.

Bước thứ hai: Trên cơ sở hiểu vấn đề, nhà quản trị phải cụ thể hóa, phân tích và phát triển những mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt tới. Nói cách khác, để quyết định có hiệu lực, người ra quyết định đó phải rõ kết quả mong muốn cuối cùng là gì. Như vậy cần phải suy nghĩ thấu đáo vấn đề và đưa ra các mục tiêu khi quyết định được thực hiện.

Kết quả cuối cùng là những gì thực sự xảy ra và là hệ quả của việc thực hiện quyết định mà nhà quản trị đã đưa ra. Tuy nhiên, có thể doanh nghiệp không đạt được kết quả mà nhà quản trị mong muốn.

Mục tiêu là những gì cụ thể mà nhà quản trị muốn có nhằm đạt được những kết quả mong mong muốn. Nhà quả trị phải lựa chọn mục tiêu sao cho khi đạt được chúng thì sẽ có kết quả cuối cùng như mong đợi.

Thực tế có:

-Các mục tiêu phải đạt được: nếu không đạt được những mục tiêu này, quyết định đã đưa ra coi như thất bại.

-Các mục tiêu muốn đạt được: Những mục tiêu này cũng quan trọng nhưng không nhất thiết phải đạt được.

-Các mục tiêu thích đạt được: Những mục tiêu mà đạt được thì tốt, nếu không đạt được thì cũng không có nghiêm trọng lắm.

Việc phân chia mức độ như vậy rất quan trọng khi nhà quản trị có nhiều phương án phải lựa chọn.

Bước thứ ba: nhận dạng ràng buộc. Ràng buộc là những gì khó khăn, hạn chết các phương án khi nhà quản trị cân nhắc giải pháp cho vấn đề và ra quyết định.

Ví dụ: xác định những vấn đề tài chính, yêu cầu về môi trường, thời gian, các chính sách và chế độ, văn hóa của doanh nghiệp… nhà quản trị sẽ có được những dữ liệu cần thiết cho việc ra đời một quyết định.

Bước thứ tư: thu thập thông tin và  ý tưởng. Hầu hết các nhà quản trị đều thấy mình bị chìm ngập trong núi thông tin hỗn độn. Bản thân điều này cũng là một vấn đề phải giải quyết. Mặc dù có nhiều thông tin thì hẳn là hữu ích nhưng đa số thông tin đó không phù hợp với nhu cầu của nhà quản trị. Thực tế, hầu như mọi quyết định trong công việc đều được đưa ra trong tình trạng thông tin không hoàn hảo. Bằng việc lập một danh mục các nguồn thông tin có thể giúp nhà quản trị truy tìm thông tin nhanh hơn mỗi khi phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc của mình.

Bước thứ năm: Xây dựng và đánh giá các phương án/giải pháp. Trên cơ sở những dữ liệu có được, thông qua bước xác định tình hình, nhà quản trị tiến hành xây dựng các tình huống và phương án có thể xảy ra. Có thể mô tả chúng và trao đổi, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, tìm kiếm những quan điểm mới, sàng lọc để xây dựng các phương án có tính khả thi cao. Đây là bước đòi hỏi có sự sáng tạo của tập thể cũng như của nhà quản trị. Từ những phương án đã được xây dựng, tiến hành so sánh những thông tin, biện pháp xử lý, hiệu quả, mong đợi, tính nhạy cảm… để xem xét kết quả của các phương án thể hiện như thế nào. Dự tính các xác suất, rủi ro có thể xảy ra…, tiến hành lập danh sách để so sánh những thuận lợi, khó khăn của từng phương án. Ở bước này cần phải xác định một số phương án cần thiết có thể áp dụng được một cách hiệu quả, phù hợp với những đặc điểm của công việc, con người và tập thể đó. Nếu thấy rằng các phương án đặt ra còn chưa đủ hay nhà quản trị thấy cần phải có them một số phương án khác nữa thì tùy theo sự cần thiết của công việc, khả năng của nhà quản trị có thể có để bắt đầu từ bước một hoặc hai. Chọn phương án tối ưu là bước cốt yếu và quan trọng nhất, bởi vì tại đây nhà quản trị phải từ bỏ “quyền tự do lựa chọn” của mình. Nhà quản trị chỉ được phép chọn một phương án và phải bảo vệ quyết định đó. Đồng thời đảm bảo sự cam kết của tất cả mọi người tham gia và có được sự hỗ trợ cần thiết. Phần lớn công việc này cần được làm thông qua sự tham gia của các bên hữu quan trong giai đoạn trước.

Bước thứ sáu: Thực hiện phương án. Đó là hành động chấp hành hay thực hiện phương án đã chọn. Để hoạt động này có hiệu quả thì phải căn cứ theo kế hoạch hành động đã được lập kèm theo các phương án. Kế hoạch càng chi tiết, cụ thể thì khả năng hoạt động có hiệu quả càng tăng.

Bước thứ bảy: Đánh giá kết quả. Nhà quản trị mong muốn kết quả đạt được như thế nào hay nói một cách khác đó là mục tiêu đặt ra cho quyết định quản trị. Để có thể thực hiện tốt bước này, nhà quản trị cần phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và phương án đã lựa chọn. Nắm bắt những thông tin được sử dụng có chính xác không? Kế hoạch được thực hiện như thế nào? Kết quả đạt được của kế hoạch đã đặt ra.?

Trong quá trình thực hiện quyết định sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mà bản thân nhà quản trị và các cộng sự chưa thể lường trước được. Do đó, việc theo dõi, kiểm tra sẽ giúp nhà quản trị nắm được những vướng mắc phát sinh cần giải quyết trong khi thực hiện quyết định. Trên cơ sở đó, tiến hành chỉnh lý, bổ sung, sửa đổi để quyết định quản trị đưa ra phù hợp với thực tế của công việc đòi hỏi và như vậy kết quả thu được sẽ tốt hơn.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn