Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tại sao phải đánh giá nguồn nhân lực:

Câu hỏi tại sao này đề cập tới ý nghĩa của việc đánh giá nguồn nhân lực. Cần thiết phải trả lời câu hỏi này, bởi vì trong các tổ chức tồn tại rất nhiều yếu tố liên quan đến hoạt động đánh giá.

Chúng ta có thể chỉ ra những yếu tố sau đây:

Yếu tố kinh tế là yếu tố luôn hiện hữu trong phần lớn các hoạt động đánh giá. Các chủ thể có liên quan có thể dễ dàng nhận thấy yếu tố kinh tế khi hoạt động đánh giá được thực hiện nhằm xác định những cá nhân có khả năng thành công khi theo một khoá học nặng nề và tốn kém nhằm thích ứng với sự phát triển công nghệ hoặc tổ chức. Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên.

Yếu tố giáo dục là một trong những khía cạnh cơ bản của đánh giá, bởi lẽ trong phần lớn các trường hợp, nó cho phép nhân viên có một cái nhìn khách quan về hiệu suất hoặc năng lực làm việc của mình, điều này tạo điều kiện cho họ ý thức được bản thân. Đó là điều kiện cần thiết cho sự phát triển cua mỗi nhân viên.

Yếu tố tâm lý. Đánh giá thuộc phạm trù tâm lý học nhân viên, nó đề cập đến những yếu tố hết sức cá nhân như bản sắc nghề nghiệp, hình ảnh bản thân hay đánh giá bản thân. Người ta chỉ có thể nhận biết được giá trị của bản thân thông qua việc đánh giá chính xác bởi người khác, đây là một thách thức rất quan trọng trên bình diện cá nhân.

Yếu tố chiến lược. Đánh giá cũng thuộc phạm vi các hoạt động chiến lược, nó cho phép xây dựng hoặc thẩm định các kế hoạch phát triển tập thể hoặc cá nhân. Ví dụ: một chiến lược chức nghiệp cá nhân khó có thể thực hiện được nếu không tiến hành tổng kết hoặc đánh giá.

Yếu tố kỹ thuật luôn hiện diện trong các hoạt động đánh giá. Ví dụ, các kết quả đánh giá năng lực sẽ được sử dụng để thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu dựa trên vốn kiến thức của nhân viên.

Yếu tố chính sách. Kết quả đánh giá tạo điều kiện cho tổ chức xác định các định hướng lớn trong quản lý nguồn nhân lực. Vì vậy, yếu tố chính sách là một khía cạnh chủ yếu trong đánh giá. Thật vậy, rất khó có thể xác định chính xác các định hướng chính sách nếu trước đó không hiểu được thực trạng của tổ chức hoặc các điểm mạnh, điểm yếu của nguồn nhân lực trong tổ chức

Nguồn: TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn