Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Nguyên tắc tổ chức lao động:

Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tiến hành tổ chức quá trình lao động của mình đều phải thực hiện các nguyên tắc sau:

Những nguyên tắc tổ chức lao động ngoài những nguyên tắc chung về quản trị kinh doanh còn phải chú ý đến các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc tiết kiệm không có động tác thừa.

- Nguyên tắc làm việc kiêm cử động và động tác lao động.

- Làm việc theo một trình tự hợp lý trên cơ sở quy hoạch hợp lý nơi làm việc và hoàn thiện trang thiết bị, công nghệ.

- Phù hợp giữa tính chất các cử động và động tác lao động với các đặc điểm giải phẫu và sinh lý của cơ thể người lao động.

- Quy định tối ưu chế độ phục vụ nơi làm việc.

- Phù hợp giữa trình độ người lao động với tính chất của công việc thực hiện.

- Định mức lao động có căn cứ kỹ thuật và tâm sinh lý lao động.

- Phù hợp giữa mức lao động và các điều kiện kỹ thuật tổ chức sản xuất.

- Nguyên tắc mức đồng đều.

Vận dụng đồng thời các nguyên tắc trên và luôn luôn quan tâm đảm bảo các nguyên tắc đó trong quá trình phát triển sản xuất là một yêu cầu không thể thiếu được của nội dung lãnh đạo sản xuất

Nguồn: TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn