Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ý nghĩa của công tác dự báo nguồn nhân lực:

- Quản lý dự báo công việc, năng lực và nguồn nhân lực là một công cụ phục vụ quản lý nguồn nhân lực. Nó thường được định nghĩa như một quá trình tương tác cho phép tổ chức vào thời điểm mong muốn có được những nhân viên có đủ năng lực và động cơ để “có thể”, “biết” và “muốn” đảm nhiệm công việc, hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện các hoạt động cần thiết cho sự vận hành và phát triển của tổ chức.

- Quản lý dự báo là một phương pháp tiếp cận mang tính lô-gíc trong quản lý con người của tổ chức, nhằm dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực trung hạn và dài hạn, phân tích những chênh lệch dự kiến, áp dụng các biện pháp phù hợp để điều chỉnh nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu tương lai của tổ chức.

- Quản lý dự báo cho phép lường trước tình trạng thừa, thiếu biên chế, tình trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu công việc - sự không thích ứng giữa nhu cầu tổ chức và nguồn nhân lực.

- Về một phương diện nào đó, quản lý dự báo là một trong những khía cạnh chủ yếu của “chất lượng toàn diện” trong các hoạt động quản lý nguồn nhân lực.

Tóm lại, quản lý dự báo là một cấp độ bậc cao của quản lý nguồn nhân lực.

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn