Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các chính sách nhân lực:

1. Loại khế ước lao động

Đặc điểm của loại này là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác định bằng một hợp động lao động.

- Lấy lợi ích để thu hút và lưu giữ những người có năng lực làm việc tốt.

- Lấy công việc làm trung tâm, dẫn đến có sự thích ứng của người lao động đối với công việc. Chú trọng đến giá trị tức thời của nhân viên, ưu tiên những người có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc.

- Có sự kiểm tra thích ứng đối với nhân viên làm việc.

- Trong công tác đào tạo đặt việc nâng cao hiệu suất công việc lên hàng đầu.

Nhược điểm: Không tạo ra sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp làm ăn sa sút, nhân viên có trình độ cao sẽ rời bỏ đi nơi khác

2. Loại chính sách khai thác nguồn nhân lực

Đặc trưng của mô hình này là chú ý trước tiên đến việc khai thác nguồn nhân lực hiện có trong doanh nghiệp. Tư tưởng quản lý lấy con người làm trung tâm. Thế hiện:

- Hoạch định tổ chức và công việc phải tính đến yếu tố con người.

- Chú trọng khai thác giá trị của nhân viên.

- Có quy hoạch phát triển nhân viên lâu dài

- Tăng cường sự thích ứng của nhân viên đối với văn hoá doanh nghiệp.


- Xây dựng chế độ khen thưởng cho cá nhân và tập thể.

- Khuyến khích các phương thức quản lý có sự tham gia của nhân viên.

Nhược điểm: Quá chú trọng đến nhân viên lâu năm, không phát huy được năng lực của những người trẻ tuổi có năng lực làm việc tốt.

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn