Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Nội dung kế hoạch kinh doanh:

Kế hoạch kinh doanh bao gồm những nội dung cơ bản sau:

-Mục lục

-Tóm tắt kế hoạch kinh doanh

-Mô tả chung về doanh nghiệp: lịch sử, tình hình hiện tại, mục đích tương lai

-Mô tả sản phẩm/dịch vụ

-Phân tích đánh giá thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh. Phân tích môi trường kinh doanh.

-Dự báo bán hàng

-Kế hoạch sản xuất

-Kế hoạch Marketing

-Kế hoạch nhân sự

-Kế hoạch tài chính (kế hoạch ngân sách)

-Phụ lục và tài liệu tham khảo.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn