Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tác động giữa môi trường và doanh nghiệp:

 

Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải biết thích ứng với môi trường kinh doanh luôn vận động. Mặt khác, trong khuôn khổ cho phép, cần phải tích cực cải thiện môi trường kinh doanh để tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp và toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân.

Toàn bộ sự tác động qua lại giữa môi trường kinh doanh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được khái quát qua sơ đồ sau

Sơ đồ: Sự tác động giữa môi trường và doanh nghiệp

Mc Kinsey và Co sử dụng các văn hóa khác nhau gồm 7 yếu tố (7S) sau đây:

1. Nhân sự (Staff): Con người mà doanh nghiệp sử dụng thuộc dạng nào?

2. Phong cách (Style): Cán bộ quản trị và nhân viên doanh nghiệp xử sự như thế nào?

3. Kỹ năng (Skill): Trình độ doanh nghiệp có thể làm những gì?

4. Hệ thống (System): Kiểu mẫu giao tiếp đối nội và đối ngoại nào được doanh nghiệp sử dụng.

5. Cấu trúc (Structure): Mô hình tổ chức của doanh nghiệp.

6. Các giá trị chung (Share value): Các mục đích khác thường trong nền nếp công ty.

7. Chiến lược (Strategy): Các kế hoạch.

Mỗi doanh nghiệp đều có một số cơ hội và mối đe dọa bên ngoài và các điểm mạnh, điểm yếu bên trong có thể được sắp xếp để hình thành các chiến lược khả thi có thể lựa chọn.

Sơ đồ: Ma trận SWOT

Ô này luôn để trống

Những điểm mạnh (S)

Những điểm yếu (W)

 

Liệt kê những điểm mạnh

1.

2.

3.

4.

Liệt kê những điểm yếu

1.

2.

3.

4.

Các cơ hội (O)

Các chiến lược SO

Các chiến lược WO

Liệt kê các cơ hội

1.

2.

3.

4.

Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội

Vượt qua những điểm yếu bằng cách tận dụng các cơ hội

Các mối đe dọa (T)

Các chiến lược ST

Các chiến lược WT

Liệt kê các mối đe dọa

1.

2.

3.

4.

Sử dụng các điểm mạnh để tránh các mối đe dọa

Tối thiểu hóa những điểm yếu và tránh các mối đe dọa

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn