Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Yếu tố marketing:

Chức năng của bộ phận marketing bao gồm việc phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình đã đặt ra, duy trì các mối quan hệ và trao đổi với khách hàng theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Do vậy, nói chung nhiệm vụ của công tác quản trị marketing là điều chỉnh mức độ thời gian và tính chất của nhu cầu giữa khách hàng và doanh nghiệp  nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Bộ phận quản lý marketing phân tích các nhu cầu, thị hiếu của thị trường và hoạch định chiến lược hữu hiệu về sản phẩm, định giá và phân phối phù hợp với thị trường mà doanh nghiệp hướng tới.

-Các loại sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp; mức đa dạng sản phẩm;

-Sự tập trung bán một số loại sản phẩm hoặc bán cho một số khách hàng;

-Khả năng thu thập thông tin cần thiết về thị trường;

-Thị phần của doanh nghiệp;

-Cơ cấu mặt hàng/dịch vụ và khả năng mở rộng; chu kỳ sống của các sản phẩm chính; tỷ lệ lợi nhuận so với doanh số sản phẩm hoặc dịch vụ;

-Kênh phân phối: số lượng thành viên tham gia, phạm vi và mức độ kiểm soát;

-Cách tổ chức bán hàng hữu hiệu; mức độ am hiểu về nhu cầu của khách hàng;

-Mức độ nổi tiếng. chất lượng và ấn tượng về sản phẩm/dịch vụ;

-Việc quảng cáo và khuyến mãi có hiệu quả và sáng tạo;

-Chiến lược giá và tính linh hoạt trong hoạt việc định giá;

-Phương pháp phân loại ý kiến của khách hàng và phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc thị trường mới;

-Dịch vụ sau bán hàng và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng;

-Thiện chí/sự tín nhiệm của khách hàng.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn