Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các yếu tố tài chính kế toán:

Chức năng của bộ phận tài chính bao gồm việc phân tích lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng một nhân viên phụ trách toàn bộ các vấn đề tài chính và kiêm thêm nhân viên là kế toán, người giữ sổ sách kế toán, nhà quản trị hoặc nhà “quản trị tài chính”. Các doanh nghiệp lớn có thể tổ chức nhiều phòng như phòng tài chính, phòng kế toán , phòng ngân quỹ, bộ phận kiểm toán. Bộ phận chức năng về tài chính có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn doanh nghiệp. Các cứu xét về tài chính và các mục tiêu, chiến lược tổng quát của doanh nghiệp gắn bó mật thiết với nhau vì các kế hoạch và quyết định của doanh nghiệp liên quan đến nguồn tài chính cần phải được phân tích dưới lăng kính tài chính. Tất cả các lĩnh vực hoạt động khác cũng có trách nhiệm trong vấn đề này. Điều này nói chung dẫn đến mối tương tác trực tiếp giữa bộ phận tài chính và các lĩnh vực hoạt động khác. Hơn nữa, bộ phận tài chính cung cấp cho tất cả các bộ phận khác thông qua hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Cũng như các lĩnh vực khác, bộ phận chức năng về tài chính có trách nhiệm liên quan đến các nguồn lực. Trước hết, việc tìm kiếm nguồn lực bao gồm cả tìm kiếm nguồn tiền. Thứ hai là việc kiểm soát chế độ chi tiêu tài chính. Khi phân tích các yếu tố tài chính – kế toán, nhà quản trị cần chú trọng ở những nội dung sau:

-Khả năng huy động vốn ngắn hạn;

-Khả năng huy động vốn dài hạn: tỷ lệ giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu

-Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp

-Chi phí vốn so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh

-Các vấn đề về thuế

-Quan hệ giữa người sở hữu, người đầu tư và cổ đông

-Tình hình vay có thế chấp: Khả năng tận dụng các chiến lược tài chính thay thế như cho thuê hoặc bán và thuê lại

-Phí hội nhập và các rào cản hội nhập

-Tỷ lệ lợi nhuận

-Vốn lưu động; tính linh hoạt của cơ cấu vốn đầu tư

-Khả năng kiểm soát, giảm giá thành

-Hệ thống kế toán có hiệu quả và phục vụ cho việc lập kế hoạch giá thành, kế hoạch tài chính và lợi nhuận

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn