Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các yếu tố sản xuất:

Sản xuất là lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với việc tạo ra sản phẩm. Đây là một trong các lĩnh vực hoạt động chính yếu của doanh nghiệp, vì vậy có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng đạt tới thành công của doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động khác.

 

Các nhà quản trị phải xem xét những ảnh hưởng tích cực của việc sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tương đối cao với giá thành tương đối thấp. Bộ phận marketing có lợi vì sản phẩm có chất lượng tốt, giá lại tương đối rẻ nên dễ bán hơn. Bộ phận tài chính cũng nhẹ gánh hơn vì các phương tiện sản xuất hữu hiệu tạo điều kiện tiết kiệm nguồn tài chính. Khâu sản xuất cũng có ảnh hưởng lớn đến các bộ phận chức năng về nhân lực. Ngược lại, nếu khâu sản xuất yếu kém thì hàng sản xuất ra sẽ không thể bán được, tất yếu dẫn đến thất thoát về tài chính gây ra thái độ thờ ơ trong nhân viên. Khi phân tích các yếu tố về sản xuất cần chú ý các nội dung:

-Gía cả và mức độ cung ứng nguyên vật liệu, quan hệ với người cung cấp hàng;

-Hệ thống kiểm tra hàng tồn kho, mức độ quay vòng (chu kỳ chuyển hàng tồn kho);

-Sự bố trí các phương tiện sản xuất; qui hoạch và tận dụng phương tiện;

-Lợi thế do sản xuất trên quy mô lớn;

-Hiệu năng kỹ thuật của các phương tiện và việc sử dụng công suất;

-Việc sử dụng nhà thầu phụ một cách có hiệu quả;

-Mức độ hội nhập dọc; tỷ lệ lợi nhuận và giá trị gia tăng;

-Hiệu năng và phí tổn, lợi ích của thiết bị;

-Các phương pháp kiểm tra tác nghiệp hữu hiệu, kiểm tra thiết kế, lập kế hoạch tiến độ, mua hàng, kiểm tra chất lượng và hiệu năng;

-Chi phí và khả năng công nghệ so với toàn ngành và các đối thủ cạnh tranh;

-Nghiên cứu và phát triển công nghệ, sáng kiến cải tiến;

-Bằng phát minh, nhãn hiệu hàng hóa và các biện pháp bảo hộ bằng pháp luật khác.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn