Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Yếu tố văn hóa - xã hội:

Có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa, tuy nhiên đều có điểm chung xem xét văn hóa là một hệ thống các giá trị và tiêu chuẩn được tham gia bởi một nhóm người và khi họ cùng nhau xây dựng một thiết kế cho đời sống.

Gía trị hình thành nền tảng văn hóa, chúng đưa ra bối cảnh mà tiêu chuẩn xã hội được hình thành và chứng minh. Các giá trị không chỉ là khái niệm trừu tượng mà chúng được đầu tư với ý nghĩa tình cảm đáng kể. Chúng có thể bao gồm thái độ xã hội đối với khái niệm như quyền tự do cá nhân, nền dân chủ, công bằng, lương thiện, chân thật, nghĩa vụ xã hội, trách nhiệm tập thể, vai trò người phụ nữ, tình yêu, giới tính, hôn nhân, và…

Gía trị cũng thường được phản ánh trong hệ thống chính trị và kinh tế xã hội.

Tiêu chuẩn là quy định xã hội chi phối hành động người với người. Tiêu chuẩn có thể phân nhỏ thành hai phạm trù chủ yếu: bản sắc dân tộc/ phong cách dân tộc (folkways) và tập tục. Bản sắc dân tộc là những quy ước thường lệ trong đời sống hằng ngày, liên quan đến các vấn đề như ăn mặc thích hợp trong tình huống đặc biệt, lối ứng xử xã hội, thái độ cư xử… nói chung bản sắc dân tộc là hành động có ý nghĩa luân lý.

Tập tục là tiêu chuẩn quan trọng đối với vận hành xã hội và đời sống của nó, chúng có ý nghĩa lớn hơn bản sắc dân tộc. Theo đó, vi phạm tập tục có thể gây ra sự trả thù nghiêm trọng. Tập tục bao gồm các nhân tố như bản cáo trạng các hành vi trộm cắp, ngoại tình…Ở nhiều xã hội nào đó, tập tục đã được thông qua luật pháp. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khác biệt giữa các nền văn hóa như đối với những gì được nhận thức là tập tục.

Tất cả các doanh nghiệp cần phân tích rộng rãi các yếu tố xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Khi một hay nhiều yếu tố thay đổi chúng có thể tác động đến doanh nghiệp, như xu hướng nhân chủng học, sở thích vui chơi giải trí, chuẩn mực đạo đức và quan điểm về mức sống, cộng đồng kinh doanh và lao động nữ.

Các yếu tố xã hội học trên thường biến đổi hoặc tiến triển chậm nên đôi khi thường khó nhận biết. Thí dụ, hiện nay có một số lượng lớn lao động là nữ giới. Điều này do quan điểm của nam giới cũng như nữ giới đã thay đổi. Nhưng rất ít doanh nghiệp nhận ra sự thay đổi quan điểm này để dự báo tác động của nó và đề ra chiến lược tương ứng. Các thay đổi khác diễn ra nhanh hơn nếu chúng gây ra bởi sự gián đoạn bên ngoài nào đó trong hành vi chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Trong môi trường văn hóa, các nhân tố nổi lên giữ vai trò đặc biệt quan trọng là tập quán, lối sống, tôn giáo. Các nhân tố này được gọi là “hàng rào chắn” các hoạt động giao dịch thương mại. Thị hiếu và tập quán của người tiêu dùng ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu, vì ngay cả trong trường hợp hàng hóa thực sự có chất lượng tốt nhưng nếu không được người tiêu dùng ưu chuộng thì cũng khó được họ chấp nhận.

Thí dụ, các loại ô tô du lịch, xe máy của Nhật Bản do các công ty của quốc gia này rất chú ý đến thị hiếu của người tiêu dùng nên yêu cầu về hàng hóa này được mở rộng ở nhiều thị trường trên thế giới.

Trong khi đó, bản thân ô tô du lịch do các hãng của Mỹ chế tạo cũng rất tốt nhưng vẫn không được phần lớn người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng. Chính thị hiếu, tập quán người tiêu dùng mang đặc điểm riêng của từng vùng, từng dân tộc và phản ánh yếu tố văn hóa, lịch sử, tôn giáo của từng địa phương, từng quốc gia.

Trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đạo đức xã hội trong đó có đạo đức kinh doanh được coi là một khía cạnh thiết thực và quan trọng của môi trường kinh doanh.. Đạo đức đặt cương lĩnh cho hoạt động hằng ngày trong một xã hội và chi phối hành vi và tác phong của cá nhân. Đạo đức là giới hạn ngăn cách những hành vi xấu và là động lực thúc đẩy những hành vi tốt. Đạo đức có thể coi như một nhu cầu xã hội và vì vậy bất kỳ một thể chế kinh tế nào cũng phải xây dựng một khuôn khổ đạo đức để làm một trong những nguyên tắc điều hành.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn