Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Repo cổ phiếu (Stock repurchase agreement):

Cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán và chưa niêm yết (OTC) hiện được nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán chấp nhận như tài sản thế chấp. Trước đây, việc repo chứng khoán được áp dụng nhiều với trái phiếu chính phủ như là một hình thức cho vay cầm cố giấy tờ có giá. 


     Repo cổ phiếu hiểu đơn giản là người sở hữu cổ phiếu bán cổ phiếu cho ngân hàng, công ty chứng khoán và cam kết mua lại số cổ phiếu đó sau một thời gian thỏa thuận với giá cao hơn hoặc bằng giá bán cộng thêm lãi suất. Cụ thể: 
     - Cổ phiếu chính là tài sản thế chấp (giấy tờ có giá). 
     - Thời gian thỏa thuận người sở hữu mua lại cổ phiếu hay người cho vay trả lại tài sản thế chấp chính là thời hạn cho vay. 
     - Giá cổ phiếu mà người cho vay mua từ người sở hữu chính là số tiền cho vay. Việc định giá này sẽ do người cho vay thực hiện, dựa trên mức giá giao dịch trên thị trường hay chính sách tín dụng. 
     - Giá cổ phiếu mà người chủ sở hữu mua lại sẽ cao hơn giá bán trước đây, và phần chênh lệch này chính là lãi suất cho khoản tiền đi vay nói trên.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn