Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Môi trường dân số:

Bao gồm những yếu tố: Quy mô dân số, mật độ dân số, tuối tác, giới tính, chủng tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp... Những biến đổi dân số cần nghiên cứu như: Tổng dân số, số người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ tăng dân số; các biến đổi về cơ cấu dân số (tuổi tác, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, thu nhập); hôn nhân, cơ cấu gia đình; trình độ văn hóa; di chuyển dân cư giữa các vùng...

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn