Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Room nước ngoài (Foreigner’s ownership room):

Room nước ngoài dùng để chỉ lượng cổ phần tối đa (còn lại) mà nhà đầu tư cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu trong một doanh nghiệp, tổ chức tín dụng Việt Nam. 
     Luật pháp hiện hành quy định, nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa 49% tổng số cố phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư của một công ty niêm yết, quỹ đầu tư chứng khoán. Đối với tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính), nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không vượt quá 30% vốn điều lệ. 
     Hiện không có quy định giới hạn sở hữu nước ngoài đối với công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. 
     Căn cứ trên giao dịch mua bán của nhà đầu tư nước ngoài, hệ thống giao dịch sẽ kiểm soát giới hạn và công bố khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư còn được phép mua (Current Room). 
     Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu bao gồm cả tổ chức, quỹ đầu tư… thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn