Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Khớp lệnh định kỳ (Call auction):

Giao dịch trên HOSE được thực hiện trong 3 đợt khớp lệnh: Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), Khớp lệnh liên tục (Continuous auction) và Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC). 
     Trong các đợt khớp lệnh định kỳ (call auction), các lệnh sau khi gửi vào hệ thống giao dịch được sắp trên sổ lệnh theo thứ tự ưu tiên, sau đó sẽ được so khớp tại một thời điểm xác định với một mức giá khớp lệnh duy nhất cho mỗi loại chứng khoán. 


     Giá trong khớp lệnh định kỳ sẽ được so khớp theo nguyên tắc: (1) Là mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất, và (2) Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn mức giá này thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn. 
     Ưu điểm của khớp lệnh định kỳ là giúp hạn chế sự dao động quá mức của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, với việc áp dụng biên độ giao dịch trong phiên như ở Việt Nam thì tác dụng tích cực này rất hạn chế. 
     Nhược điểm là nhà đầu tư không thể biết được mức giá chính xác sẽ được khớp cho đến khi hết thời gian giao dịch định kỳ, khiên rủi ro khi đặt lệnh tăng cao. Ngoài ra, việc dồn lệnh mua hay bán tại các đợt khớp lệnh định kỳ cũng có thể khiến giá bị sai lệch so với cung cầu thực (“làm giá” cổ phiếu). Trong đợt khớp lệnh định kỳ, giá chứng khoán cũng phản ánh chậm trước thông tin công bố. 
     Khớp lệnh định kỳ hiện nay rất hiếm khi được các thị trường chứng khoán áp dụng, mà thay vào đó là Khớp lệnh liên tục (Continuous auction).

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn