Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình Arrow-Debreu (Arrow-Debreu model):

Mô hình Arrow-Debreu được tìm ra bởi Kenneth Arrow và Gérard Debreu năm 1954. Họ chứng mình rằng sự tồn tại ít nhất một cân bằng chung có tính cạnh tranh - tức là với mỗi sản phẩm trong nền kinh tế sẽ tồn tại một vector giá làm cho (tổng) cung bằng (tổng) cầu ( Theo lý thuyết giá trị - Theory of Value). 
Mô hình hình này là nền tảng để xây dựng lý thuyết Tân cổ điển. Nó là điểm xuất phát của kinh tế học vi mô - đặc biệt là lý thuyết về Người tiêu dùng và lý thuyết về người sản xuất - và được dùng cho hầu hết các mô hình của lý thuyết tân cổ điển.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn