Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân loại theo chức năng của dữ liệu:

Cách phân loại này được tiến hành sau khi người nghiên cứu thu thập nhiều loại dữ liệu khác nhau, cần tổng hợp lại để đưa ra các kết luận từ những dữ liệu đó.

Mục tiêu của việc phân loại theo chức năng là xác định các loại tư liệu cần thiết và xử lý để sử dụng các thông tin tổng hợp.

Các loại dữ liệu được phân loại theo chức năng như:

-Dữ liệu phản ảnh tác nhân

-Dữ liệu phản ảnh kết quả

-Dữ liệu phản ảnh tác nhân mô tả tình huống

-Dữ liệu làm rõ nguồn thông tin

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn