Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân loại dữ liệu:

Trên thực tế có rất nhiều loại dữ liệu khác nhau nhưng mỗi cuộc nghiên cứu chỉ cần 1 vài loại phù hợp với yêu cầu về mục tiêu dữ liệu. Cho nên, nhiệm vụ của người nghiên cứu là lựa chọn dữ liệu thích hợp và thu nhập tháng.

Có 2 cách phân loại dữ liệu:

-Phân loại theo đặc tính dữ liệu

-Phân loại theo chức năng của dữ liệu trong việc giải thích và phân tích

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn