Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mục tiêu của dữ liệu:

Mục tiêu của dữ liệu xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu và bao gồm những vấn đề sau:

-Loại dữ liệu cần phải có

-Nguồn cung cấp ở đâu

-Phương pháp thu thập các dữ liệu

Việc xác định mục tiêu dữ liệu nhằm chuyển hóa yêu cầu của nhà quản trị (người sử dụng kết quả nghiên cứu) thành 1 yêu cầu cụ thể về các loại tư liệu cần đến.

Những yêu cầu cơ bản của dữ liệu cần thu thập:

-Thông tin mà dữ liệu chứa đựng phải phù hợp và đủ làm rõ mục tiêu nghiên cứu.

-Dữ liệu phải xác thực trên 2 mặt:

Gía trị: nó phải ước lượng được những vấn đề mà cuộc nghiên cứu cần đo lường.

Độ tin cậy: nếu thử nghiệm bằng các phương pháp khác nhau đều cho đúng 1 kết quả.

-Thời gian thu nhập dữ liệu nhanh chóng với chi phí chấp nhận được.

Khi nhà quản trị đặt vấn đề và phương hướng giải quyết vấn đề xong, người nghiên cứu phải nêu được các mục tiêu dữ liệu phù hợp với yêu cầu của nhà quản trị (hay khách hàng).

Ngoài các vấn đề mà nhà quản trị quan tâm, người nghiên cứu cần xem xét đến các mục tiêu cá nhân và cách ra quyết định của nhà quản trị. Trên cơ sở đó, kết quả nghiên cứu sẽ được nhà quản trị chấp nhận dễ dàng.

Ví dụ: sau 1 đợt quảng cáo và chào hàng, nhà quản trị muốn biết khối lượng sản phẩm bán được là bao nhiêu. Người nghiên cứu phải căn cứ vào mục tiêu này để đặt mục tiêu dữ liệu cần thu thập.

Mục tiêu của dữ liệu được xác định nhằm giúp cho nhà quản trị xem xét các cuộc thử nghiệm, thông tin đo lường được có đáp ứng yêu cầu ra quyết định không; đồng thời nhà nghiên cứu có cơ sở để hình thành kế hoạch thu thập tư liệu chính xác.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn