Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình thử nghiệm thực tế - Mô hình ô vuông La-tinh:

Mô hình ô vuông la-tinh có cơ sở chắc chắn hơn mô hình ngẫu nhiên có phân tầng. Mô hình này được sử dụng để ngăn chặn 2 tác nhân bên ngoài. Sở dĩ mô hình có tên như vậy vì cách sắp xếp bảng trình bày là 1 hình vuông.

Cách xây dựng mô hình khá phức tạp và việc thực hiện có thể rất tốn kém. Nếu sử dụng mô hình ô vuông, người nghiên cứu cần so sánh chi phí với hiệu quả bỏ ra.

Muốn làm mất tác dụng của yếu tố bên ngoài, người nghiên cứu tiến hành thử nghiệm các biện pháp cho từng nhóm nghiên cứu, tức 1 biện pháp cho 1 nhóm/1 lần và thành 1 chuỗi liên tục. Như vậy sẽ có luân phiên nhiều lần xử lý làm cho các yếu tố bên ngoài tự triệt tiêu lẫn nhau.

Ví dụ: người nghiên cứu Marketing cần trưng bày giới thiệu sản phẩm mới (1 loại thuốc mới) và có 4 thử nghiệm định thực hiện.

Người nghiên cứu quyết định luân phiên làm 4 lần trưng bày tại 4 cửa hiệu thuốc, mỗi lần trưng bày trong 2 tuần và cách nhau 1 tuần để ảnh hưởng của lần trưng bày trước mất đi.

Mô hình thử nghiệm này là hình vuông vì nhóm thử nghiệm và số lần trưng bày giống nhau (4 cửa hàng X, 4 lần trưng bày).

Theo mô hình này

-Mỗi lần trưng bày chỉ được thử nghiệm 1 lần ở mỗi cửa hàng.

-Trong mỗi khoảng thời gian đã ghi, chỉ được thực hiện 1 lần thử nghiệm ở mỗi lần trưng bày.

-Thứ tự kiểm nghiệm: theo 2 chiều (1→2, 2→1) một lần như nhau.

Như vậy, các ảnh hưởng do đặc điểm cửa hàng khác nhau và về thứ tự tiến hành trưng bày khác nhau ở mỗi cửa hàng sẽ không còn nữa.

Tuy nhiên, đến giai đoạn này vẫn còn 1 nguyên nhân làm sai lệch kết quả. Số lượng hàng bán ở mỗi lần trưng bày khác nhau tại các cửa hiệu vào 4 khoảng thời gian thử nghiệm chênh lệch nhau nhiều; số bán trung bình lớn nhất ở vào thời gian nào đó là kết quả không thật. Vì thế, người nghiên cứu thêm vào 1 nhóm cửa hàng kiểm chứng E (tương tự các cửa hàng A, B, C, D).

Số bán hàng ngày của E sẽ dùng làm chuẩn để điều chỉnh số bán ở các cửa hàng đang thử nghiệm vì số bán này chịu ảnh hưởng của các cuộc trưng bày mà có.

Theo thống kê, mô hình ô vuông cho phép tính được sai số của 2 biến số là sự khác nhau giữa các loại cửa hàng thử nghiệm và sự khác nhau do thời gian thử nghiệm, cũng như hiệu quả của việc xử lý kết quả nghiên cứu.

Giải thích bằng phương pháp thống kê trong mô hình ô vuông La-tinh trở nên phức tạp vì người nghiên cứu phải tính hiếu quả của các lần xử lý đã được tiến hành nhiều lần; đồng thời phải xác định hiệu quả của những sự biến đổi liên quan với nhiều nhóm thử nghiệm khác nhau.

Trong mô hình này, những cột thẳng gọi là hiệu quả theo cột, là cái có thể xác định bằng cách cộng số liệu trên mỗi cột và hiệu quả hàng. Từ đó, người nghiên cứu sẽ hiệu chỉnh hiệu quả xử lý bằng cách lấy ra bất kỳ hiệu quả dòng hay hiệu quả cột nào đó.

Những sự tính toán trên dùng để:

-Tính tổng các giá trị trong tất cả các hình vuông trong ma trận mô hình.

-Tính tổng kết quả thử nghiệm theo cột và dòng.

Một số hệ điều chỉnh cũng được áp dụng theo các mức độ tự do trong các dòng, trong các cột và dãy xử lý. Những vấn đề trên hoàn toàn phức tạp nhưng sẽ thực hiện dễ dàng với công cụ thống kê.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn