Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình thử nghiệm thực tế - mô hình ngẫu nhiên có phân tầng (khối):

Mô hình này là sự mở rộng hơn của mô hình ngẫu nhiên hoàn toàn. Trong mô hình ngẫu nhiên có phân tầng, người nghiên cứu đã nhận ra 1 tác nhân bên ngoài đơn lẻ có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu các nhóm thử nghiệm. Người nghiên cứu sẽ tách tác nhân bên ngoài này bằng cách tản dụng của nó.

Trong thí dụ trên, người nghiên cứu thử nghiệm trên 3 mức giá ở các gian hàng khác nhau, không phân biệt ưu đãi cho loại gian hàng riêng biệt như: gian hàng bách hóa, gian hàng chuyên doanh, hoặc gian hàng bán giảm giá.

Trong thực tế, mỗi loại gian hàng có thể ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa bán trong từng kỳ. Mô hình thử nghiệm có phân tầng giúp người nghiên cứu tách biệt yếu tố bên ngoài để không làm sai lệch kết quả nghiên cứu. Như thế, người nghiên cứu thấy rõ tác dụng của mỗi mức giá đối với số lượng hàng hóa bán ra.

Theo cách này, người nghiên cứu xếp các gian hàng đồng dạng thành 1 khối dựa vào các đặc điểm giống nhau để loại tác nhân bên ngoài.

Trong ví dụ trên, người nghiên cứu chọn ngẫu nhiên 6 gian hàng giảm giá, 6 gian hàng bách hóa, 6 gian hàng chuyên doanh, mỗi loại gian hàng chia thành 3 nhóm theo 3 bậc giá khác nhau.

Trong đó Xij là sự sắp xếp ngẫu nhiên của 1 gian hàng trong 1 khối theo 1 mức giá và X là giá trị trung bình toàn bộ.

Mô hình ngẫu nhiên có phân tầng cho những kết quả tương tự như mô hình ngẫu nhiên hoàn toàn nhưng nó cho phép người nghiên cứu khảo sát được ảnh hưởng của 1 tác nhân bên ngoài.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn