Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR):

IRR là tỷ suất sinh lợi của một dự án. Khác với tỷ suất sinh lời kế toán. IRR có quan tâm tới yếu tố thời giá tiền tệ trong quá trình tính toán.

IRR của một dự án chính là lãi suất chiết khấu để NPV của dự án đó bằng không.

Khi IRR đã được xác định, nếu IRR bằng hoặc lớn hơn tỷ suất sinh lời mong muốn tối thiểu, dự án thỏa mãn yêu cầu đầu tư, được chấp nhận. Ngược lại, nếu IRR nhỏ hơn tỷ suất sinh lời mong muốn tối thiểu, dự án không thỏa mãn yêu cầu đầu tư, bị từ chối.

Khi các dòng tiền tương lai phát sinh đều đặn, từ công thức tính NPV, và tổng giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền, ta có:

Nếu các dòng tiền tương lai phát sinh không đều đặn, chúng ta có thể sử dụng “phương pháp thử và sai”. Chúng ta cứ thử lần lượt các lãi suất chiết khấu r cho đến khi tìm được một lãi suất làm cho NPV =0. Lãi suất đó chính là IRR cần tìm.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn