Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hiện giá thuần (NPV):

Hiện giá thuần (NPV) của một dự án là chênh lệch của giá trị hiện tại của dòng tiền thu vào và giá trị hiện tại của dòng tiền chi ra.

Hiện giá thuần được tính theo công thức sau (1):

PVi : Giá trị hiện tại của đòng tiền thuần cuối kỳ thứ i, được tính theo công thức (2):

                                                  1

Trong công thức (2), hệ số -------- được gọi là hệ số chiếtkhấu của dòng tiền thứ i.

                                                1 + r                                   

 


Khi NPV của dự án đã được tính. có thể có ba trường hợp xảy ra:

- Trường hợp NPV > 0 : Dự án thỏa mãn yêu cầu đầu tư, do tỷ lệhoàn vốn đầu tư cao hơn tỷ lệ hoàn vốn đầu tư mong muốn.

- Trường hợp NPV = O: Dự án thỏa mãn yêu cầu đầu tư do tỷ lệ hoàn vốn đầu tư bằng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư mong muốn.

- Trường hợp NPV < 0 : Dự án không thỏa mãn yêu cầu đầu tư để tỷ lệ hoàn vốn đầu tư nhỏ hơn tỷ lệ hoàn vốn đầu tư mong muốn.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn