Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Kỳ hoàn vốn:

Kỳ hoàn vốn là thời hạn thu hồi vốn đầu tư.

Kỳ hoàn vốn được tính theo công thức:

                              Chi phí đầu tư ban đầu
Kỳ hoàn vốn = ———————————— 
                         Dòng tiền thuần bình quân hàng năm

Ở công thức trên, Dòng tiền thuần bình quân hàng năm được sử dựng trong tính toán kỳ hoàn vốn chứ không phải Lợi nhuận thuần bình quân hàng năm.

Dòng tiền thuần bình quán hàng năm là phần còn lại của dòng tiền thu vào sau khi trừ đi các dòng tiền chi ra bình quân hàng năm.

Dòng tiền thuần bình quân hàng năm cho biết số tiền hàng năm nhà đầu tư có thể thu về.

Lợi nhuận thuần bình quân hàng năm là phần còn lại của tất cả các khoản thu nhập (doanh thu và thu nhập khác) sau khi trừ đi lất cả các khoản chi phí bình quân hàng năm. Lợi nhuận thuần bình quân hàng năm chưa hẳn là số tiền hàng năm nhà đầu tư có thể thu về vì doanh thu bao gồm cả các khoản bán chịu; chi phí bao gồm cả những khoản không chi tiền (khấu hao, dự phòng...).

Ở quyết định sàng lọc, kỳ hoàn vốn của một dự án được so sánh với kỳ hoàn vốn mong muốn để đi đến quyết định. Dự án sẽ thỏa mãn yêu cầu đầu tư nếu kỳ hoàn vốn của dự án nhỏ hơn kỳ hoàn vốn mong muốn.

Ở quyết định ưu tiên, dự án nào thỏa mãn yêu cần đầu tư có kỳ hoàn vốn nhỏ nhất sẽ ưu tiên được chọn.

Ưu điểm nổi bật của kỳ hoàn vốn là dễ hiểu và dễ tính toán thấy trước những rủi ro và những ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của dự án.

Tuy nhiên, tương tự như tỷ suất sinh lời kế toán, kỳ hoàn vốn của dự án cũng không quan tâm đến yếu tố thời giá của tiền tệ.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn