Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tỷ suất sinh lời kế toán:

Tỷ suất sinh lời kế toán cho biết bình quân một đồng đầu tư vào dự án mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Nếu tỷ suất sinh lời kế toán của một dự án lớn hơn tỷ suất sinh lời mong muốn. dự án thỏa mãn yêu cầu đầu tư. Ngược lại. dự án không thỏa mãn yêu cầu đầu tư.

Trong trường hợp có nhiều dự án để lựa chọn, dự án nào có tỷ suất sinh lời kế toàn vượt qua tỷ suất sinh lời mong muốn mong muốn nhiều nhất. dự án đó được ưu tiên lựa chọn. ưu điểm nổi của tỷ suất sinh lời kế toán là dễ hi ~ dễ áp dựng. Hạn chê của tỷ suất sinh lời kế toán là không quan tâm tới yêu tô thời giá tiền tệ không quan tâm đến các dòng tiền không quan tâm đến thời hạn thu hồi vốn.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn