Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quyết định Đơn đặt hàng đặc biệt:

Vấn đề cần ra quyết định đối với nhà quản trị trong trường hợp này là gì? Nhà quản trị nhận được một đơn đặt hàng đặc biệt. Tính chất đặc biệt của đơn đặt hàng này thể hiển ở khối lượng đặt mua lớn, giá thấp hơn giá bán thông thường, năng lực sản xuất còn lại có thể đáp ứng nhu cầu của đơn đặt hàng. Nên chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng này? Để giải quyết vấn đề này, có hai phương án: chấp nhận hoặc từ chối đơn đặt hàng. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí như là một công cụ để chứng minh cho quyết định.

Ngoài bảo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí, công cụ phân tích tiền lời cũng có thể được sử dụng.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn