Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quyết định Làm-hay-Mua:

Vấn đề khá phổ biến mà các nhà quản trị ở các doanh nghiệp sản xuất thường gặp là nên tự sản xuất hay mua ngoài một chi tiết nào đó. Có hai giải pháp để giải quyết vấn đề trên: tự sản xuất (Làm) hoặc mua ngoài (Mua). Để chứng minh nên "Làm" hay "Mua", chúng ta sẽ sử dụng công cụ phân tích tiền lời.

Thông tin thích hợp trong trường hợp này bao gồm:

Thông tin không thích hợp trong trường hợp này bao gồm: chi phí khâu hao và các định phí sản xuất chung khác.

Bằng việc so sánh thông tin thích hợp giữa hai phương án, chúng ta sẽ đi đến quyết định "Làm" hay "Mua".

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn