Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân tích tiền lời:

Phân tích tiền lời là công cụ chứng minh cho quyết định bằng cách so sánh thông tin thích hợp giữa các phương án. Nếu thông tin thích hợp chi là doanh thu phương án được chọn là phương án có doanh thu lớn nhất.

Nếu thông tin thích hợp chỉ là chi phí; phương án được chọn là phương án có chi phí nhỏ nhất.

Nếu thông tin thích hợp bao gồm cả doanh thu và chi phí, phương án được chọn là phương án có chênh lệch giữa doanh thu và Chi phí lớn nhất (nếu doanh thu lớn hơn chi phí) hay chênh lệch giữa chi phí và doanh thu nhỏ nhất (nếu chi phí lớn hơn doanh thu).

Do chỉ cần các thông tin thích hợp để chứng minh cho quyết định phân tích tiền lời giúp các nhà quản trị tiết kiệm thời gian và chi phí thu thập và xử ]ý thông tin. Tuy nhiên. nếu nhà quản trị cần biết kết quả kinh doanh do từng phương án mang lại là bao nhiêu để đi đến quyết định, công cụ phân tích tiền lời sẽ không đáp ứng được.

Muốn biết kết quả kinh doanh do từng phương án mang lại là bao nhiêu để đi đến quyết định. chúng ta có thể sử dụng công cụ khác: báo cáo kết quả kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn