Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Thu thập thông tin:

Để đi đến quyết định nhà quản trị có nhất thiết phải thu thập tất cả các thông tin liên quan đến các phương án? Hay chỉ cần thu thập các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định? Thông tin thích hợp cho việc ra quyết đinh có những đặc điểm nào?

Khi đã xác định các giải pháp để giải quyết vấn đề cần ra quyết định, các nhà quản trị chỉ cần thu thập các thông tin thích hợp để phân tích nhằm chứng minh cho giải pháp tốt nhất. Thông tin không chênh lệch giữa các phương án, không phải là thông tin thích hợp.

Hai phương án có doanh thu như nhau, chi phí khác nhau. Không cần thông tin về doanh thu, chúng ta vẫn có thể đi đến quyết định đúng bằng cách so sánh các chi phí khác nhau...

Thông tin đã xảy ra cũng không thích hợp cho việc ra quyết định. Số tiền đã chi ra khi thuê mặt bằng. không ảnh hưởng đến việc lựa chọn mặt hàng nào sẽ kinh doanh trên mặt bằng đó, vì mặt hàng nào được chọn cũng sẽ gánh chịu chi phí thuê mặt bằng như nhau...

Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định là những thông tin, khác nhau giữa các phương án: về doanh thu, chi phí, và sử dụng nguồn lực tương lai.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn