Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình thử nghiệm trong thực tế - ngẫu nhiên hoàn toàn:

Đây là mô hình thử nghiệm đơn giản nhất và thường được các nhà nghiên cứu sử dụng để tìm mối quan hệ tác động của 1 biến số độc lập.

Khi thử nghiệm, nhà nghiên cứu xem các nhóm nghiên cứu tương đương nhau và được phân chia ngẫu nhiên. Nhà nghiên cứu xem như không có nhân tố bên ngoài tác động đến kết quả thu được.

Ví dụ: công ty muốn bán 1 sản phẩm, nhưng chưa xác định mức giá nào có hiệu quả nhất. Người nghiên cứu Marketing của công ty sẽ thử nghiệm 3 mức giá khác nhau: cao – trung bình – thấp và ghi kết quả số lượng bán ra ở mỗi gian hàng theo mỗi mức giá.

Để thực hiện thử nghiệm, các gian hàng được xếp theo ba biến số phản ảnh ba bậc giá cả khác nhau. Mô hình được trình bày như sau:

Trong đó:

n: số gian hàng ở mỗi bậc giá cả

Xni: số đo lường của biến số phụ thuộc ở n gian hàng (nhóm thử nghiệm) sau khi đã thực hiện mức giá I (cao, trung bình, thấp) hay: số lượng hàng bán được ở n gian hàng theo mức giá i.

X: số lượng trung bình hàng hóa bán được ở các gian hàng theo mức giá i.

Việc phân tích sẽ tập trung vào việc so sánh số lượng trung bình hàng hóa bán được ở mỗi mức giá.

Giả sử người nghiên cứu chọn mẫu là n=9  gian hàng của công ty và chia làm 3 nhóm bất kỳ. Mỗi nhóm bán theo 1 mức giá (trong ba mức: cao - trung bình - thấp) trong 1 thời kỳ cụ thể (1 tuần, 2 tuần, 1 tháng...).

Cuối cùng, người nghiên cứu sẽ phân tích kết quả số lượng hàng hóa bán ra ở từng nhóm gian hàng và so sánh số bán trung bình của mỗi nhóm ứng với mỗi bậc giá để xác định mối quan hệ giữa giá cả với số lượng hàng hóa bán ra.

Mô hình thử nghiệm ứng dụng này với giả định rằng các tác nhân bên ngoài như: giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, điều kiện khí hậu thời tiết, quy mô gian hàng v.v… không ảnh hưởng đến các gian hàng tham gia thử nghiệm. Gỉa định này không sát thực tế, nhưng mô hình được sử dụng nhờ tính đơn giản, không tốn kém.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn