Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Những đặc trưng của báo cáo bộ phận:

Báo cáo bộ phận có ba tính chất quan trọng:

- Hình thức số dư đảm phí. Các báo cáo bộ phận được trình bày theo hình thức số dư đảm phí. ở các báo cáo này, biến phí được trừ khỏi doanh thu để được số dư đảm phí.

- Định phí bộ phận và Định phí chung được trình bày riêng biệt để tính số dư bộ phận.

- Định phí bộ phận có thể kiểm soát và Định phí bộ phận không thể kiểm soát được trình bày riêng biệt. Ở các báo cáo bộ phận, chi phí không chỉ được trình bày theo mô hình ứng xử của chi phí với khối lượng hoạt động, mà còn được trình bày theo mối quan hệ với khả năng kiểm
soát của nhà quản trị bộ phận. Cách trình bày này nhất quán với kế toán trách nhiệm:

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo hộ phận được trình bày tóm tắt qua Sơ đồ sau;

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn