Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Nguyên tắc định giá chuyển giao:

Mục tiêu của việc định giá chuyển giao là nhằm khuyến khích các nhà quản trị bộ phận, có liên quan đến việc chuyển giao, hướng đến mục tiêu chung.

Muốn vậy, giá chuyển giao phải kết hợp hài hòa lợi ích của các bên tham gia chuyển giao và lợi ích cửa tổng thể doanh nghiệp. Việc xác định giá chuyển giao tối thiểu làm cơ sở để xác định giá chuyển giao là khởi điểm của việc định giá sản phẩm chuyển giao hướng đến
mục tiêu chung.

Giá chuyển giao tối thiểu là giới hạn thấp nhất của giá chuyển giao để bộ phận chuyển giao không bị thiệt hại, đồng thời cũng không có lợi hơn so với bán ra ngoài

Giá chuyển giao tối thiểu được tinh toán theo công thức chung sau (công thức (1)):

Chi phí cơ hội ở đây là số dư đảm phí lớn nhất bị mất đi xét trên tổng thể doanh nghiệp, nếu sản phẩm hoặc dịch vụ được chuyển giao nội bộ. Phải phân biệt chi phí sản xuất và chuyển giao với chi phí cơ hội vì trên sổ sách kế toán chỉ ghi chép chi phí sản xuất và chuyển giao còn chi phí cơ hội thì không. Chi phí sản xuất và chuyển giao đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ thường chọn là biến phí đơn vị sản phẩm chuyển giao; chi phí cơ hội đơn vị đối với tồng thể doanh nghiệp là số dư đảm phí bị mất đi tính cho một sản phẩm chuyển giao
do mất cơ hội bán ra.ngoài vì chuyển giao nội bộ. Lúc này, giá chuyển giao tối thiểu được tính như sau:

Cần phân biệt giá chuyển giao tối thiểu và giá chuyển giao. Giá chuyển giao tối thiểu là cơ sở để xác định giá chuyển giao. Bộ phận chuyển giao chỉ chuyển giao khi giá chuyển giao lớn hơn giá chuyển giao tối thiểu. Đồng thời, bộ phận nhận chuyển giao chỉ nhận chuyển giao khi giá chuyển giao nhỏ hơn giá cung cấp từ bên ngoài. Do đó, giá chuyển giao sẽ được thương lượng trong khoản từ giá chuyển giao tối thiểu đến giá cung cấp từ bên ngoài.

Cũng cần lưu ý rằng: nếu không có số dư đảm phí nào bị mất đi trên phạm vi tổng thể doanh nghiệp - sản phẩm chuyển giao được sản xuất từ năng lực sản xuất nhàn rỗi - thì giá chuyển giao tối thiểu chính là bến phí đơn vị sản phẩm chuyển giao

Định giá chuyển giao theo nguyên tắc trên sẽ khắc phục được các nhược điểm của cách định giá chuyển giao dựa vào chi phí:

- Giúp các nhà quản trị ở các bộ phận chuyển giao cũng như nhận chuyển giao có thể xác định được thành quả tài chính - cơ sở để đánh giá thành quả quản lý qua các chỉ tiêu ROI và RI.

- Khuyến khích các nhà quản trị ở tất cả các bộ phận kiểm soát tốt chi phí để đạt thành quả cao hơn.

- Bằng cách so sánh giá chuyển giao tối thiểu với giá cung cấp từ bên ngoài, giúp các nhà quản trị ở các bộ phận có thể biết được nên hay không nên chuyển giao nội bộ.

 

Khó khăn trong việc thực hiện nguyên tắc chung:

Nguyên tắc chung để định giá chuyển giao luôn luôn thúc đẩy việc ra quyết định hướng đến mục tiêu chung, nếu được thực thi. Tuy nhiên nguyên tắc trên thường khó hoặc không thể thực thi do khó khăn trong việc đo lường chi phí cơ hội. Vấn đề đo lường chi phí như thế có thể phát sinh do một số lý do. Một trong những lý do là thị trường bên ngoài có thể không phải là thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá thị trường không phụ thuộc vào số lượng được bán ra bởi bất kỳ nhà sản xuất nào Trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo một nhà sản xuất độc nhất có thể tác động nên giá thị trường bằng cách thay đối số lượng sản phẩm có trên thị trường. Trong trường hợp đó, giá thị trường bên ngoài phụ thuộc vào quyết định sản xuất của nhà sản xuất.Điều đó có nghĩa là chi phí cơ hội mà công ty phải chịu do chuyển giao nội bộ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm bán ra bên ngoài . Sự tác động qua lại này có thể làm cho người ta không thể đo lường chính xác chi phí cơ hội được tạo ra từ việc chuyền giao sản phẩm.

Những lý do khác gây nên sự khó khăn trong việc đo lường chi phí cơ hội gắn với việc chuyển giao bao gồm hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển giao không chỉ một loại, nhu cầu đầu tư vào thiết bị mới của bộ phận sản xuất là để tạo ra các sản phẩm chuyển giao, và sự phụ thuộc lẫn nhau của nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ được chuyển giao. Ví dụ. bộ phận sản xuất có cung cấp các dịch vụ thiết kế hoặc đồng thời tạo ra các sản phẩm cho bộ phận mua. Chi phí cơ hội gắn với từng loại sản lượng liên quan này của bộ phận sản xuất là gì?

Trong nhiều trường hợp như thế thật khó chỉ ra chi phí cơ hội.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn