Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Định giá sản phẩm chuyển giao theo thương lượng:

Trong nhiều trường hợp, các bộ phận trong doanh nghiệp tự thương lượng giá chuyên giao thấp hơn giá thị trường. Ví dụ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp có thể được cắt giảm bớt khi chuyển giao nội bộ, hoặc số lượng chuyển giao nội bộ đủ lớn để thực hiện chiết khấu thương mại. Ngoài ra. giá chuyển giao cũng có thể được thương lượng khi sản phẩm chuyển giao được sản xuất từ năng lực sản xuất nhàn rỗi...Thông tin về chi phí và thị trường có thể được sử dụng trong sự thương lượng này. nhưng không đòi hỏi giá chuyển giao được chọn phải có bất kỳ mối liên hệ đặc biệt nào đôi với thông tin về chi phí hoặc thị trường.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn