Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Định giá sản phẩm chuyển giao theo chi phí:

Theo phương pháp này, các chi phí có thể làm sơ sở định giá sản phẩm chuyển giao là:

- Giá thành đầy đủ

- Giá thành toàn bộ

- Biến phí đơn vị

- ...

Ưu điểm nổi bật của phương pháp định giá sản phẩm chuyển giao theo chi phí là đơn giản, dễ thực hiện.

Tuy nhiên, định giá sản phẩm chuyên giao theo chi phí có những nhược điểm sau:

- Chỉ có bộ phận nhận chuyển giao cuối cùng mới có thể xác định được kết quả kinh doanh.

- Không khuyến khích các bộ phận chuyển giao kiểm soát tốt chi phí.

- Không có căn cứ để ra quyết định chuyển giao.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn