Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình nhóm kiểm chứng sau thử nghiệm:

Mô hình này được ký hiệu như sau:

-Nhóm thử nghiệm:  R    X    O1

-Nhóm kiểm chứng: R          O2

Đây chính là 2 nhóm sau của mô hình 4 nhóm Solomon. Trong đó (O1) là kết quả vừa do tác nhân bên ngoài, vừa do tác nhân thử nghiệm tác động; (O2) là kết quả hoàn toàn do tác nhân bên ngoài. Cho nên, kết quả nghiên cứu thể hiện như sau:

O1 – O2 = (Kết quả do tác nhân thử nghiệm +Kết quả do tác nhân bên ngoài) – (Kết quả do tác nhân bên ngoài).

O1 – O2 = Kết quả do tác nhân thử nghiệm.

Mô hình này ít tốn thời gian, ít tốn kém và tương đới chính xác như mô hình 4 nhóm Solomon.

Mô hình này được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu tiếp thị.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn