Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cơ cấu tổ chức và đánh giá thành quả:

Cơ cấu tổ chức của một công ty làm sáng tỏ quyền hạn của các nhà quản trị của công ty đó.

Sơ đồ tổ chức là sự phản ánh sinh động cấp bậc trách nhiệm đối với mục đích kiểm soát quản lý của một tô chức.

Hệ thống kế toán trách nhiệm thiết lập một mạng lưới thông tin trong một tổ chức nhằm thu thập và báo cáo các thông tin về hoạt động của từng lĩnh vực trách nhiệm. Hệ thống kế toán trách nhiệm được sử dụng để lập các dự toán theo từng lĩnh vực trách nhiệm và báo cáo các kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực trách nhiệm.

Báo cáo thành quả của từng cấp quản lý được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thông tin riêng biệt của từng nhà quản trị. Công một thông tin có thể xuất hiện dưới những hình thức khác nhau trong nhiều báo cáo khác nhau.

Thông tin từ các báo cáo cho các nhà quản trị ở cấp thấp hơn thường được tổng hợp và trình bày súc tích khi xuất hiện ở các báo cáo của các nhà quản trị cấp cao hơn.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn