Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Trung tâm trách nhiệm:

Trung tâm trách nhiệm là một bộ phận trong một tổ chức mà các nhà quản trị của nó được giao trách nhiệm quản lý một phần các phần các nguồn lực của tổ chức.

Có năm lọai trung tâm trách nhiệm.

- Trung tâm chi phí.

- Trung tâm chi tiêu.

- Trung tâm doanh thu.

- Trung tâm lợi nhuận .

- Trung tâm đầu tư.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn