Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Định nghĩa Kế toán trách nhiệm:

Kế toán trách nhiệm là hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin có thể kiểm soát theo phạm vi trách nhiệm của nhà quản trị.

Thông tin có thể kiểm soát là những thông tin về doanh thu, chi phí, vốn đầu tư...mà nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định tác động lên nó.

Thông tin có thể kiểm soát cụ thể đối với từng nhà quản trị là gì (doanh thu, chi phí hay vốn đầu tư...) phụ thuộc vào trách nhiệm quản lý của nhà quản trị đó.

Nguồn: TS. Lê Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn