Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân tích biến động định phí sản xuất chung:

Mô hình chung để phân tích biến động của định phí sản xuất chung được tóm tắt qua Sơ đồ sau:

Ý nghĩa của các chênh lệch định phí sản xuất chung

- Chênh lệch chi tiêu:

Tương tự biến phí sản xuất chung, chênh lệch chi tiêu hay còn gọi là chênh lệch có thể kiểm soát là kết quả từ việc chi tiêu thực tế nhiều hơn hoặc ít hơn mong muốn đối với các khoản định phí sản xuất chung. Bằng việc tính toán chênh lệch chi tiêu chi tiết cho từng khoản mục định phí sản xuất chung, các nhà quản trị sẽ biết được khoản mục nào biến động theo chiểu hướng tốt (F), khoản mục nào biến động theo chiều hướng xấu, từ đó có thể tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp thích hợp để kiểm soát định phí sản xuất chung tốt hơn cho các kỳ sau.

- Chênh lệch khối lượng:

Chênh lệch khối lượng phản ánh ảnh hưởng của khối lượng hoạt động đến biến động của định phí sản xuất chung. Chúng ta đã biết, định phí sản xuất chung dự toán không thay đổi theo khối lượng hoạt động, trong khi định phí sản xuất chung định mức nhiều hay ít phụ thuộc vào khối lượng hoạt động cao hay thấp. Do đó, nếu khối lượng hoạt động thực tế Vượt qua khối lượng hoạt động dự toán, định phỉ sản xuất chung định mức sẽ tớn hơn định phí sản xuất chung dự toán. phát sinh chênh lệch khối lượng thuận lợi (F). Ngược lại, nếu khối lượng hoạt động thực tế nhỏ hơn khối lượng hoạt động dự toán, định phí sản xuất chung định mức sẽ nhỏ hơn định phí sản xuất chung dự toán, phát sinh chênh lệch khối lượng Bất lợi (U) 

Như vậy: chênh lệch khối lượng không phản ánh thành quả kiểm soát định phí sản xuất chung: chỉ là thước đo phản ánh ảnh hưởng của khôi lượng hoạt động đến biến động của đỉnh phí sản xuất chung.

Trên đây là kỹ thuật phân tích biến động chi phí sản xuất chung theo mô hình Phân tích bổn chênh lệch chi phí sản xuất chung. Ở mô hình này, biến phí sản xuất chung có hai chênh lệch: Chênh lệch chi tiêu và Chênh tích hiệu quả định phí sản xuất chung cả hai chênh lệch:

Chênh lệch chi tiêu và Chênh lệch khối lượng.

Ngoài mô hình phân tích bốn chênh lệch trên, phân tích biến động chi phí sản xuất chung còn có các mô hình phân tích ba chênh lệch; hai chênh lệch và một chênh lệch chi phí sản xuất chung.

Mô hình Phân tích ba chênh lệch chi phí sản xuất chung được tóm tắt ở Sơ đồ 1

Mô hình Phân tích hai chênh lệch chi phí sản xuất chung được tóm tắt ở sơ đồ 2

Mô hình Phân tích một chênh lệch chi phí sản xuất chung được tóm tắt ở sơ đồ 3

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn