Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình 4 nhóm Solomon (người khôn ngoan):

Do nhược điểm của mô hình trên là việc phỏng vấn thử nghiệm và phản ứng có liên quan trong cuộc thử nghiệm có ảnh hưởng làm sai lệch cuộc phỏng vấn sau thử nghiệm; các nhà nghiên cứu tiếp thị có thể sử dụng mô hình bốn nhóm Solomon. Mô hình này được ký hiệu như sau:

-Nhóm thử nghiệm 1:  RO1   X      O2

-Nhóm kiểm chứng 1: RO3   X      O4

-Nhóm thử nghiệm 2:  R       X     O5

-Nhóm kiểm chứng 2:  R      X    O6

Hai nhóm sau không thực hiện việc quan sát và phỏng vấn trước thử nghiệm. Cặp nhóm sau sẽ chứng tỏ kết quả không có sự ảnh hưởng của cuộc phỏng vấn trước (O5) hoặc ảnh hưởng của cuộc trắc nghiệm (O6).

Để có thể biết được sự thay đổi trong nhóm thử nghiệm 2, người nghiên cứu cần ước lượng kết quả phỏng vấn trước của biến phụ (O5) (4 nhóm tương đương vì chọn đối tượng bất kỳ). Kết quả trước của biến phụ (O5) được tính toán dựa trên số đo lường phỏng vấn của nhóm thử nghiệm 1 và kiểm chứng 1 (O1, O3) bằng cách lấy số trung bình cộng của (O1) và (O3). Như vậy số đo kết quả trước của nhóm thử nghiệm 2 là:

        O1 + O3

O5 = ------------

          2

Nếu xem (O’5) là số đo kết quả phóng vấn trước của nhóm thử nghiệm 2 thì có thể loại bỏ sự sai lệch do cuộc phỏng vấn trước thử nghiệm.

Tương tự, nhóm kiểm chứng 2 cũng sử dụng số đo kết quả phỏng vấn trước của (O1, O3).

Nhóm thử nghiệm 2 và nhóm kiểm chứng 2 không tiến hành phỏng vấn trước nên kết quả (O và O6) đã loại đi tác nhân phụ phỏng vấn trước như nhóm 1 đã có. Như vậy, hiệu quả xử lý trong cuộc nghiên cứu như sau:

Hiệu quả xử lý = (O5 – O’5) – (O­6 – O’6)

                                          O1 + O3               O1 + O3                        

Hay O5 = (O5 - -------------) – (O6 - ------------)

                    2                      2

Như vậy, nhà nghiên cứu có thể so sánh mức độ tác động của việc phỏng vấn trước và thử nghiệm trước phỏng vấn như sau:

                                                                                       O1 + O3                        

Mức độ tác động liên quan = (O2 – O1) – (O5 - --------------)

                                                                 2

Mô hình nhóm 4 Solomon được gọi là mô hình thử nghiệm được kiểm nghiệm 1 cách lý tưởng vì hầu hết các nguyên nhân tác động dẫn đến sai lệch kết quả đều bị bỏ để đạt được giá trị nghiên cứu bên trong.

Mô hình này được xem là lý tưởng nhưng ít được sử dụng để nghiên cứu tiếp thị vì chi phí cao và khó thực hiện.

Mô hình này chỉ giúp cho người nghiên cứu hiểu rõ nguyên nhân gây ra sai lệch trong các cuộc thử nghiệm nhằm định hướng để chủ động trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn