Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân tích biến động của chi phí nhân công trực tiếp:

Chi phí nhân công trực tiếp cũng chịu ảnh hưởng bởi hai nhân tố là lượng lao động sử dụng (gọi tắt lả nhân tố lượng) và đơn giá lao động (gọi tắt là nhân tố giá).

Nguyên nhân của chênh lệch lượng lao động thường bao gồm:

- Tay nghề công nhân

- Chất lượng vật liệu.

- Máy móc thiết bị

- ...

Nguyên nhân chênh lệch giá lao động thường bao gồm:

- Tay nghề công nhân .

- Hợp đồng lao động

- .....

Các chênh lệch lao động có thể được kiểm soát một phần bởi các nhà quản trị sản xuất. Ví dụ, các nhà quản trị sản xuất có thể tác động đến:

- Bố trí tay nghề công nhân phù hợp với yêu cầu công việc

- Động viên công nhân.

- Chất lượng giám sát sản xuất.

- Chất lượng đào tạo công nhân.

Tuy nhiên. các chênh lệch lao động không thể được kiểm soát hoàn toàn bởi một cá nhân hay một bộ phận. Ví dụ:

- Bộ phận sửa chữa có thể thực hiện công việc bảo trì thiết bi kém. Điều này có thể làm gia tăng thời gian xử lý cho một sản phẩm, là nguyên nhân của chênh lệch lượng lao động bất lợi.

- Bộ phận mua có thể mua vật liệu chất lượng kém, phải mất nhiều thời gian để xử lý hơn khi sản xuất. làm phát sinh các chênh lệch lượng lao động bất lợi.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn