Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân tích biến động của chi phí vật liệu trực tiếp:

Chi phí vật liệu trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi hai nhân tố là lượng vật liệu sử dụng (gọi tắt là nhân tố lượng) và chi phí đơn vị vật liệu (gọi tắt là nhân tố giá).

Các bạn cần lưu ý:

- Chênh lệch giá được tính khi vật liệu được mua.

- Chênh lệch lượng được tính khi vật liệu được sử dụng cho sản xuất.

Sơ đồ sau minh họa cách xác định chênh lệch giá và chênh lệch lượng vật liệu.

Sơ đồ: Phân tích chi phí vật liệp trực tiếp

Các nhà quản trị của bộ phận mua thường chịu trách nhiệm về chênh lệch giá và nhà quản trị bộ phận sản xuất thường chịu trách nhiệm về chênh lệch lượng vật liệu. Giá định mức được sử dụng trong tính toán chênh lệch lượng để các nhà quản trị sản xuất không bị ảnh hưởng bởi thành quả quản lý của các nhà quản trị ở bộ phận mua.

Việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến các chênh lệch có ý nghĩa quan trọng trong quản lý. Khi đã xác định được nguyên nhân dân đến các chênh lệch, đặc biệt là các chênh lệch bất lợi, sẽ xác định được người chịu trách nhiệm, từ đó, sẽ có các giải pháp quản lý thích hợp để kiểm soát tốt hơn hơn cho các kỳ sau. Nguyên nhân của chênh lệch lượng vật liệu thường bao gồm:

- Chất lượng vật liệu.

- Tay nghề công nhân.

- Máy móc thiết bị

- .......

Nguyên nhân của chênh lệch giá vật liệu thường bao gồm :

- Chất lượng vật liệu.

- Nguồn mua.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn