Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân tích biến động của chi phí sản xuất:

Quá trình phân tích biến động của chi phí sản xuất để kiểm soát chi phí sản xuất được tiến hành theo ba bước như minh họa ở sơ đồ 1.

Đầu tiên. chúng ta tính toán các chênh lệch. Nếu các chênh lệch là đáng kể, chúng ta sẽ tiến hành phân tích để tìm nguyên nhân; người chịu trách nhiệm. từ đó đưa ra giải pháp thích hợp để kiêm soát chi phí sản xuất tốt hơn cho các kỳ sau.

Sơ đồ1: Sử dụng phân tích chênh lệch để kiểm soát chi phí

Để tính toán các chênh lệch, chúng ta có mô hình chung như Sơ đồ 2.

Nếu gọi:

Q1 : lượng thực tế

Qo: lượng định mức

P1 : Giá thực tế

Po: giá đinh mức

ΔP: chênh lệch giá

ΔQ: chênh lệch lượng

Từ mô hình chung, chúng ta có các công thức để tính chênh lệch giá và chênh lệch lượng như sau :

ΔP = Q1P1 - Q1Po = Q1(P1-Po)

ΔQ = Q1Po - QoPo= Po(Q1-Qo)

Chúng ta sẽ vận dụng mô hình chung để lần lượt phân tích biến động của từng khoản mục chi phí sản xuất.

Sơ đồ 2: Mô hình chẳng để phân tích biến động chi phí vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn