Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình thử nghiệm kiểm chứng trước và sau thử nghiệm:

Mô hình được trình bày bằng ký hiệu như sau:

                             (Pre)          (Post)

-Nhóm thử nghiệm   RO1     X     O2

-Nhóm kiểm chứng  RO3            O4

Nhóm tham gia thử nghiệm, gồm các thành viên bất kỳ (R) tất cả đều được quan sát, phỏng vấn và đo lường kết quả trước thử nghiệm (O1)

Sau đó người nghiên cứu tiến hành xử lý thử nghiệm (X). Ví dụ: cho xem các mẫu quảng cáo.

Thử nghiệm xong, các đối tượng lại được quan sát, phỏng vấn và đo lường kết quả sau thử nghiệm (O2) giống như lần trước.

Mô hình này có nhóm kiểm chứng dùng làm cơ sở so sánh, nhóm này không trải qua tiến trình thử nghiệm (không có X), nhưng được quan sát và phỏng vấn 2 lần (O3, O4) như nhóm thử nghiệm.

Tiền đề của mô hình này là chấp nhận các yếu tố bên ngoài có tác động như nhau trên 2 nhóm. Như vậy sự khác biệt duy nhất của 2 nhóm là việc tiến hành thử nghiệm mà nhóm thứ nhất phải trải qua.

Sự khác biệt này được xem như hiệu quả xử lý và biểu diễn như sau:

Hiệu quả xử lý = (O2 – O1) – (O4 – O3)

Một vấn đề cần lưu ý ở mô hình thử nghiệm này là nhóm thử nghiệm có độ nhạy cảm với vấn đề đưa ra trong thử nghiệm (như ý thức hơn về quảng cáo chênh lệch giá, chất lượng sản phẩm…) hơn nhóm kiểm chứng nên họ nhớ chi tiết hơn ở lần phỏng vấn sau (O2).

Còn đối với nhóm kiểm chứng, vì không trải qua thử nghiệm nên việc ý thức rõ những vấn đề như trên không có. Do đó, độ nhạy cảm vấn đề tăng lên không có trong kết quả (O4 – O3).

Trong thực tế phân tích, người nghiên cứu khó tách hiệu quả về độ nhảy cảm của nhóm thử nghiệm với hiệu quả xử lý của nhóm kiểm chứng. Cho nên khi sử dụng mô hình thử nghiệm này người ta nghi ngờ tính suy rộng của mô hình (tức suy rộng có đúng hay không hoặc sai số đến mức độ nào?)

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn