Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp::

Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cung cấp thông tin về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ dự toán.

Dự toán này đóng vai trò như một nguyên tắc chỉ đạo cho các hoạt động bán hàng và quản lý trong kỳ dự toán.

Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu sau:

Số lượng số tiêu thụ dự toán .............................................XXX

Nhân: Biến phí bán hàng và quản lý đơn vị........................XXX

Tổng biến phí bán hàng và quản lý ....................................XXX

Định phí bán hàng và quản lý .............................................XXX

Tổng chi phí bán hàng và quản lý ......................................XXX

Trừ: Chi phí không chi tiền mặt..........................................XXX

Chi phí bán hàng và quản lý bằng tiền mặt.......................XXX

Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự toán từ Dự toán tiêu thụ. Chi phí bán hàng và quản lý bằng tiền mặt sẽ được sử dụng để lập dự toán tiền mặt sau này.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn