Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ:

Dự toán giá vốn thành phẩm tổn kho cuối kỳ cung cấp cho chúng ta thông tin về giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ dự toán.

Đây là thông tin được sử dụng để lập dự toán giá vốn hàng bán và bảng cân đôi kế toán dự toán sau này.

Dự toán giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ bao gồm các chỉ tiêu sau:

Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ:

Số lượng thành phẩm tồn kho cuối kỳ ....................................XXX

Giá thành đơn vị .....................................................................XXX

Giá vốn thành phẩm tồn kho cuối kỳ ......................................XXX

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn